Actividades repaso examen final

1º ESO ___________________________________________________________________________ Actividades 1º Matemáticas ESO   2º ESO ___________________________________________________________________________   Actividades 2º ESO Física y Química El examen de septiembre incluirá formulacion y nomenclatura inorgánica que podrás repasar aquí: Actividad-Oxidos2ESO-I Actividad-Oxidos2ESO-II Actividad-Hidruros2ESO-I Actividad-Hidruros2ESO-II Actividad-HidrurosNoMetalicos2ESO-I Actividad-SalesBinarias2ESO-I     4º ESO ___________________________________________________________________________   Actividades 4 ESO Física y Química     Anuncios

Práctica 11 – Bioloxía e Xeoloxía 3º ESO

PRÁCTICA 11: Os mapas do tempo e os perfís topográficos. OS MAPAS DO TEMPO. As isóbaras. Son liñas curvas que une os puntos, nun mapa, que presentan a mesma presión atmosférica. As isóbaras dun mapa meteorolóxico dan información acerca da forza do vento e a dirección de leste nunha zona determinada. Normalmente a presión de … More Práctica 11 – Bioloxía e Xeoloxía 3º ESO

Práctica 9 – Física y Química 2º ESO

Cinemática- La palabra cinemática proviene del griego “kineema”, que significa movimiento. La cinética es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos en el espacio, independientemente de las causas que lo producen. Se encarga del estudio de la trayectoria en función del tiempo. En el estudio de la cinemática los primeros … More Práctica 9 – Física y Química 2º ESO

Práctica 10 – Bioloxía e Xeoloxía 3º ESO

PRÁCTICA 10: A ENERXÍA INTERNA DA TERRA. As rochas ígneas (del latín ignis, fuego)  tamén nomeadas magmáticas, son todas aquelas que se formaron por solidificación dun material rocoso, quente e móvil denominado magma; este proceso, chamado cristalización, resulta do arrefriamento dos minerais e do entrelazamento das súas partículas. Este tipo de rochas tamén se forman … More Práctica 10 – Bioloxía e Xeoloxía 3º ESO